Tractaments i acabats superficials

tratamientosacabados

Tractament de les nostres peces

Tenim el compromís amb el client de subministrar el producte acabat, gestionant els acabats superficials, tractaments tèrmics i/o químics, recobriments varis i rectificats, si es requereixen, sempre assegurant els requisits de qualitat que el nostre client ens exigeix.